کارگاه آموزش ثبت شرکت با همکاری کلینیک حقوقی دانشگاه برگزار شد

فهرست مطالب

کارگاه آموزش ثبت شرکت با همکاری کلینیک حقوقی دانشگاه قم برگزار و با استقبال خوبی روبرو شد. در این کارگاه آموزشی که همزمان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، ۲۴۰ نفر ثبت‌نام کردند.

مطالب مرتبط