گروه بازرگانی پیشگامان فناوری اطلاعات

فهرست مطالب

ایده محوری:

سامانه حمل و نقل بار درب تا درب کشوری

نشانی:

قم، خیابان انقلاب، کوچه 41، پلاک 15، واحد 203

تلفن:

02537832567

نشانی الکترونیکی:

Mhfhaddadi@gmail.com

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط