یکی دیگر از واحدهای فناور مرکز موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان شد

فهرست مطالب

شركت هدف کاوشگران توانمند که در نشست اخیر شورای مرکز موفق به ورود به مقطع رشد شده است، توانست در ماه جاری مجوز دانش‌بنیانی کسب کند.

این شرکت در زمینه تولید دستگاه‌های پاتولوژی فعالیت می‌کند و دستگاه‌های آزمایشگاهی به شرح زیر تولید می‌کند:

  • میکروتوم نیمه خودکار و تمام خودکار
  • تیشو پروسسور خطی تمام خودکار
  • تیشو اسلاید استاینر خطی تمام خودکار
  • تیشو فلوت مدل پیرکسی
  • تیشو امبدینگ
  • پارافین دیسپنسر
  • کلد پلیت

شرکت هکتو موفق شده گرانول‌های پاتولوژی هم کیفیت نمونه‌های اروپایی ولی با قیمت پایین‌تر تولید کند که به خوبی نیاز آزمایشگاه‌های کشور را تامین می‌کند.

مطالب مرتبط