شرکت انرژی پویان نوآور صادق

عنوان ایده محوری: هوشمندسازی کشاورزی و صنعتی از طریق اینترنت اشیاء خلاصه ایده محوری: طراحی و ایجاد پلتفرم های اینترنت اشیا و تولید محصولات بر اساس این تکنولوژی برای نیاز های صنعتی، کشاورزی و غیره فعالیتهای شرکت انرژی پویان با تشکیل هسته اولیه محققین و با محوریت سامانه های بهینه سازی انرژی از سال ۱۳۹۳ […]