وبینار آموزشی بوم مدل کسب‌وکار و تکنیک‌های ارائه برگزار شد

کارگاه آموزشی بوم مدل کسب‌وکار و تکنیک‌های ارائه، روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار شد. در این وبینار آموزشی، دانشجویان دانشگاه قم با اجزای مدل بوم مدل کسب‌وکار و نحوه تهیه آن آشنا شدند. همچنین نحوه ارائه مدل کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان توسط جناب آقای دکتر مختاری رئیس مرکز […]