مرکز رشد دانشگاه قم به شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال پیوست

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه قم، به استناد مصوبه شورای پذیرش مورخ 19/02/1401 با عضویت مرکز رشد دانشگاه قم در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) موافقت شد. تاد شبکه‌ای از پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌های دارای مجوز رسمی کشور است که برای ارتقا سطح فعالیت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و […]