نهمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور IT WEEKEND 9″”

به گزارش روابط عمومی رویداد، نهمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور IT WEEKEND 9″“ توسط گروه فناوری اطلاعات شریف  “Sharif ICT Group”و دانشگاه صنعتی شریف با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه ای در تاریخ 22 دی ماه 1401 و در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری […]