تفاهم نامه همکاری بین مرکز رشد دانشگاه قم و شرکت شرکت اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد به امضا رسید

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه قم، تفاهم‌نامه توسعه همکاری علمی و فناوری بین مرکز رشد و شرکت اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد به امضاء رسید. بنابراین گزارش، این تفاهم‌نامه همکاری، جهت کمک به ایجاد و رشد استارت­آپ‌ها و شرکت‌های فناور پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی است. شرکت اندیشمندان نوآور سرزمین […]