تفاهم نامه همکاری بین مرکز رشد دانشگاه قم و شرکت شرکت اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد به امضا رسید

فهرست مطالب

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه قم، تفاهم‌نامه توسعه همکاری علمی و فناوری بین مرکز رشد و شرکت اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد به امضاء رسید.

بنابراین گزارش، این تفاهم‌نامه همکاری، جهت کمک به ایجاد و رشد استارت­آپ‌ها و شرکت‌های فناور پایدار و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی است. شرکت اندیشمندان نوآور سرزمین پاسارگاد در قالب شتابدهنده تریگیت می‌تواند با در اختیار قرار دادن تیم کارشناسی خبره، منتورینگ تخصصی، ارتباط اثربخش با شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران، افراد و نهادهای تاثیرگذار این حوزه، همراه خوبی برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تحت عضو مرکز رشد باشد.

طبق این تفاهم‌نامه شرکت‌ها می‌توانند در  مرکز رشد مستقر بوده و با شتابدهنده تریگینت هم قرارداد داشته و از خدمات آنها نیز استفاده نمایند. شرکت‌ها می‌توانند از محتواهای آموزشی شتابدهنده به صورت مجازی در وب‌سایت آنها که در دسترس واحدهای فناور قرار می‌گیرد بهره‌مند گردند.  همچنین هر تیم با منتورهای شتابدهنده در تماس است و پیشرفت آنها بررسی می‌شود.

شتابدهنده تریگیت بابت خدمات آموزش، مشاوره و منتورینگ 1 تا 3 درصد سهام را دریافت می‌کند. تیم‌هایی که نیاز به سرمایه داشته باشند و سرمایه دریافت نمایند، به ازای سرمایه دریافتی نیز درصدی از سهام آنها در اختیار شتابدهنده قرار می‌گیرد.

در این تفاهم‌نامه علاوه بر تعهدات هریک از طرفین ، تعهدات مشترکی در راستای انجام موضوع تفاهم‌نامه از جمله ارائه خدمات آنلاین شتابدهی تریگیت به هسته‌های فناور بیان شده است.

این تفاهم‌نامه در 9 ماده برای مدت یک سال به امضاء رسید که با توافق طرفین قابل تمدید می­باشد.

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط