مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

Incubator of Qom University

«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

شرکت تدبیر الگوریتم آریان

عنوان ایده محوری :

سامانه آموزش خصوصی آنلاین

توضیح مختصر ایده محوری:

سامانه مدیریت درخواست و برگزاری آموزش موضوعی آنلاین بصورت خصوصی (فردی/ گروهی) و عمومی

نشانی:

قم- بلوار الغدیر- دانشگاه قم- کتابخانه مرکزی

تلفن تماس:

۰۲۵۳۷۸۳۲۵۶۷

وب سایت:

Yadambede.com

نشانی الکترونیکی:

mpj1378@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

پست های مرتبط