واحد ها

شرکت سامانه پیروزه دیبا

عنوان ایده محوری:پلتفرم B2B مرغداران تخم گذار کشور شماره تماس : +831 546 547 آدرس وب سایت :http://www.eggmarket.ir پست الکترونیکی :info@eggmarket.ir

موسسه فرهنگی دانش پژوهان کویر

عنوان ایده محوری : ویدیوآموزه های زبانی (تولید و عرضه ویدیوهای کوتاه آموزش زبان های مختلف) توضیح مختصر ایده محوری: آکادمی علوم زبانی واکه، برند موسسه دانش پژوهان، از سال

شرکت توسعه دانش و فن آوری آرتیمان

ایده محوری: تجاری سازی اختراعات و تحقیقات دانشگاهی توضیح مختصر ایده محوری: هر کارآفرین و هر کسب و کاری به منظور رشد و افزایش قدرت رقابت پذیری در برابر رقبای