اخبار

تور دو روزه نوآوری و فناوری

مرکز رشد دانشگاه قم و باشگاه مان با همکاری پارک علم و فناوری قم، پاکشوما و مرکز آموزش­ های آزاد دانشگاه قم” تور دو روزه نوآوری و فناوری ” را